MysqlndUhConnection::shutdownServer

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::shutdownServerThe shutdownServer purpose

Opis

public MysqlndUhConnection::shutdownServer ( string $MYSQLND_UH_RES_MYSQLND_NAME , string $level ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

MYSQLND_UH_RES_MYSQLND_NAME

level

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top