MysqlndUhConnection::endPSession

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::endPSessionEnd a persistent connection

Opis

public MysqlndUhConnection::endPSession ( mysqlnd_connection $connection ) : bool

End a persistent connection

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

Mysqlnd connection handle. Do not modify!

Zwracane wartości

Returns TRUE on success. Otherwise, returns FALSE

Przykłady

Przykład #1 MysqlndUhConnection::endPSession() example

<?php
class proxy extends MysqlndUhConnection {
 public function 
endPSession($conn) {
   
printf("%s(%s)\n"__METHOD__var_export(func_get_args(), true));
   
$ret parent::endPSession($conn);
   
printf("%s returns %s\n"__METHOD__var_export($rettrue));
   return 
$ret;
 }
}
mysqlnd_uh_set_connection_proxy(new proxy());

$mysqli = new mysqli("p:localhost""root""""test");
$mysqli->close();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

proxy::endPSession(array (
  0 => NULL,
))
proxy::endPSession returns true

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top