MysqlndUhConnection::refreshServer

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::refreshServerFlush or reset tables and caches

Opis

public MysqlndUhConnection::refreshServer ( mysqlnd_connection $connection , int $options ) : bool

Flush or reset tables and caches.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

Mysqlnd connection handle. Do not modify!

options

What to refresh.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success. Otherwise, returns FALSE

Przykłady

Przykład #1 MysqlndUhConnection::refreshServer() example

<?php
class proxy extends MysqlndUhConnection {
 public function 
refreshServer($res$option) {
  
printf("%s(%s)\n"__METHOD__var_export(func_get_args(), true));
  
$ret parent::refreshServer($res$option);
  
printf("%s returns %s\n"__METHOD__var_export($rettrue));
  return 
$ret;
 }
}
mysqlnd_uh_set_connection_proxy(new proxy());
$mysqli = new mysqli("localhost""root""""test");
mysqli_refresh($mysqli1);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

proxy::refreshServer(array (
  0 => NULL,
  1 => 1,
))
proxy::refreshServer returns false

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top