MysqlndUhConnection::__construct

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::__constructThe __construct purpose

Opis

public MysqlndUhConnection::__construct ( void )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top