ImagickPixelIterator::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::clearClear resources associated with a PixelIterator

Opis

ImagickPixelIterator::clear ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Clear resources associated with a PixelIterator.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Przykłady

Przykład #1 ImagickPixelIterator::clear()

<?php
function clear($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$imageIterator $imagick->getPixelRegionIterator(100100250200);

    
/* Loop through pixel rows */
    
foreach ($imageIterator as $pixels) { 
        
/** @var $pixel \ImagickPixel */
        /* Loop through the pixels in the row (columns) */
        
foreach ($pixels as $column => $pixel) { 
            if (
$column 2) {
                
/* Paint every second pixel black*/
                
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)"); 
            }
        }
        
/* Sync the iterator, this is important to do on each iteration */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
$imageIterator->clear();

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick;
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top