ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::destroyDeallocates resources associated with a PixelIterator

Opis

ImagickPixelIterator::destroy ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Deallocates resources associated with a PixelIterator.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top