ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRowSets the pixel iterator to the first pixel row

Opis

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the pixel iterator to the first pixel row.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top