ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIteratorReturns a new pixel iterator

Opis

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator ( Imagick $wand , int $x , int $y , int $columns , int $rows ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a new pixel iterator.

Parametry

wand

x

y

columns

rows

Zwracane wartości

Returns a new ImagickPixelIterator on success; on failure, throws ImagickPixelIteratorException.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top