ImagickPixelIterator::newPixelIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelIteratorReturns a new pixel iterator

Opis

ImagickPixelIterator::newPixelIterator ( Imagick $wand ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Returns a new pixel iterator.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu. Throwing ImagickPixelIteratorException.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top