ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRowSets the pixel iterator to the last pixel row

Opis

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the pixel iterator to the last pixel row.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top