mcrypt_module_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_closeCloses the mcrypt module

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

mcrypt_module_close ( resource $td ) : bool

Closes the specified encryption handle.

Parametry

td

The encryption descriptor.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top