mcrypt_module_is_block_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_modeReturns if the specified mode outputs blocks or not

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

mcrypt_module_is_block_mode ( string $mode [, string $lib_dir ] ) : bool

This function returns TRUE if the mode outputs blocks of bytes or FALSE if it outputs just bytes. (e.g. TRUE for cbc and ecb, and FALSE for cfb and stream).

Parametry

mode

Jedna ze stałych MCRYPT_MODE_nazwatrybu, lub jeden z następujących ciągów znaków: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" lub "stream".

lib_dir

The optional lib_dir parameter can contain the location where the algorithm module is on the system.

Zwracane wartości

This function returns TRUE if the mode outputs blocks of bytes or FALSE if it outputs just bytes. (e.g. TRUE for cbc and ecb, and FALSE for cfb and stream).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top