mcrypt_get_block_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_block_sizeGets the block size of the specified cipher

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

mcrypt_get_block_size ( int $cipher ) : int
mcrypt_get_block_size ( string $cipher , string $mode ) : int

The first prototype is when linked against libmcrypt 2.2.x, the second when linked against libmcrypt 2.4.x or 2.5.x.

mcrypt_get_block_size() is used to get the size of a block of the specified cipher (in combination with an encryption mode).

It is more useful to use the mcrypt_enc_get_block_size() function as this uses the resource returned by mcrypt_module_open().

Parametry

cipher

Jedna ze stałych MCRYPT_szyfr, lub nazwa algorytmu jako ciąg znaków.

mode

Jedna ze stałych MCRYPT_MODE_nazwatrybu, lub jeden z następujących ciągów znaków: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" lub "stream".

Zwracane wartości

Returns the algorithm block size in bytes lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 mcrypt_get_block_size() example

This example shows how to use this function when linked against libmcrypt 2.4.x and 2.5.x.

<?php

echo mcrypt_get_block_size('tripledes''ecb'); // 8

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
mehaase at gmail dot com
6 years ago
You should explain that the block size is return in BYTES, not the more commonly used unit, bits. Many readers are not going to know the DES block size and figure this out on their own.
To Top