mcrypt_get_key_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_key_sizeGets the key size of the specified cipher

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

mcrypt_get_key_size ( int $cipher ) : int
mcrypt_get_key_size ( string $cipher , string $mode ) : int

The first prototype is when linked against libmcrypt 2.2.x, the second when linked against libmcrypt 2.4.x or 2.5.x.

mcrypt_get_key_size() is used to get the size of a key of the specified cipher (in combination with an encryption mode).

It is more useful to use the mcrypt_enc_get_key_size() function as this uses the resource returned by mcrypt_module_open().

Parametry

cipher

Jedna ze stałych MCRYPT_szyfr, lub nazwa algorytmu jako ciąg znaków.

mode

Jedna ze stałych MCRYPT_MODE_nazwatrybu, lub jeden z następujących ciągów znaków: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" lub "stream".

Zwracane wartości

Returns the maximum supported key size of the algorithm in bytes lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 mcrypt_get_key_size() Example

<?php
    
echo mcrypt_get_key_size('tripledes''ecb');
?>

The example above shows how to use this function when linked against libmcrypt 2.4.x or 2.5.x.

Powyższy przykład wyświetli:

24

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Robin
11 years ago
While not specified in the description, this function, just like mcrypt_enc_get_key_size(), returns the cipher's largest key size in BYTES.
To Top