mcrypt_ecb

(PHP 4, PHP 5)

mcrypt_ecbDeprecated: Encrypts/decrypts data in ECB mode

Ostrzeżenie

Ta funkcja została uznana za PRZESTARZAŁĄ w PHP 5.5.0 i USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

mcrypt_ecb ( int $cipher , string $key , string $data , int $mode ) : string
mcrypt_ecb ( string $cipher , string $key , string $data , int $mode [, string $iv ] ) : string

The first prototype is when linked against libmcrypt 2.2.x, the second when linked against libmcrypt 2.4.x or higher. The mode should be either MCRYPT_ENCRYPT or MCRYPT_DECRYPT.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top