mcrypt_module_self_test

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_self_testThis function runs a self test on the specified module

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

mcrypt_module_self_test ( string $algorithm [, string $lib_dir ] ) : bool

This function runs the self test on the algorithm specified.

Parametry

algorithm

Jedna ze stałych MCRYPT_szyfr, lub nazwa algorytmu jako ciąg znaków.

lib_dir

The optional lib_dir parameter can contain the location where the algorithm module is on the system.

Zwracane wartości

The function returns TRUE if the self test succeeds, or FALSE when it fails.

Przykłady

Przykład #1 mcrypt_module_self_test() example

<?php
var_dump
(mcrypt_module_self_test(MCRYPT_RIJNDAEL_128)) . "\n";
var_dump(mcrypt_module_self_test(MCRYPT_BOGUS_CYPHER));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(false)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top