ftp_rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_rmdirUsuwa katalog

Opis

ftp_rmdir ( resource $strumień_ftp , string $directory ) : bool

Usuwa podany katalog z serwera FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

katalog

Katalog do usunięcia. Musi to być względna lub bezwzględna ścieżka do pustego katalogu.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_rmdir()

<?php

$katalog 
'www/';

// nawiązanie połączenia
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// próba usunięcia katalogu
if (ftp_rmdir($conn_id$katalog)) {
    echo 
"Pomyślnie usunięto katalog $katalog\n";
} else {
    echo 
"Wystąpiły problemy przy usuwaniu katalogu $katalog\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
karl AT karlgroves.com
9 years ago
Please note that this function, like rmdir, requires that the directory be empty.
To Top