ftp_exec

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

ftp_execŻąda wykonanie polecenia przez serwer FTP

Opis

ftp_exec ( resource $strumień_ftp , string $polecenie ) : bool

Wysyła żądanie SITE EXEC polecenie do serwera FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

polecenie

Polecenie do wykonania.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli polecenie zostało pomyślnie wykonane (to znaczy serwer zwrócił kod 200). W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_exec()

<?php

// przygotowanie polecenia
$polecenie 'ls -al >files.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// próba wywołania polecenia
if (ftp_exec($conn_id$polecenie)) {
    echo 
"$polecenie wykonane pomyślnie\n";
} else {
    echo 
"Nie można wykonać polecenia $polecenie\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>

Zobacz też:

  • ftp_raw() - Sends an arbitrary command to an FTP server

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
sam at totallydigital dot co dot nz
16 years ago
A word of caution, execution via FTP isn't very widely supported.  Check that it works on the servers that you intend to connect to before you start coding something that requires this.
To Top