ftp_systype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_systypeZwraca identyfikator typu systemu dla zdalnego serwera FTP

Opis

ftp_systype ( resource $strumień_ftp ) : string

Zwraca identyfikator typu systemu dla zdalnego serwera FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

Zwracane wartości

Zwraca typ zdalnego systemu lub FALSE w przypadku napotkania błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_systype()

<?php

// połączenie ftp
$ftp ftp_connect('ftp.example.com');
ftp_login($ftp'użytkownik''hasło');

// pobranie typu systemu
if ($type ftp_systype($ftp)) {
    echo 
"Example.com pracuje na $type\n";
} else {
    echo 
"Nie można pobrać tytpu systemu";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Example.com pracuje na UNIX

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Buckwheat469 at hotmail dot com
14 years ago
ftp_systype can be a good way of checking the state of a connection, since PHP doesn't have a better system to check the state of an ftp connection (is_connected would be nice).

if (!($type = ftp_systype($conn_id))) {
    echo "FTP connection has failed! Trying again.\n";
    $conn_id = ftp_connect($ftp_server);
    $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user, $ftp_pass);
}
To Top