ftp_close

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ftp_closeZamyka połączenie FTP

Opis

ftp_close ( resource $strumień_ftp ) : bool

ftp_close() zamyka połączenie o podanym identyfikatorze i zwalnia przypisane do niego zasoby.

Informacja:

Po wywołaniu tej funkcji nie jest możliwe korzystanie z danego połączenia FTP - należy stworzyć nowe za pomocą funkcji ftp_connect().

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_close()

<?php

// Nawiązanie połączenia
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// Logowanie
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// Wyświetlenie bieżącego katalogu
echo ftp_pwd($conn_id); // /

// Zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top