Wprowadzenie

Każdy skrypt PHP jest zbudowany z serii wyrażeń. Wyrażenie może być przypisaniem, wywołaniem funkcji, pętlą, warunkiem lub nawet wyrażeniem, które nic nie robi (puste wyrażenie). Wyrażenia zazwyczaj kończą się średnikiem. Ponadto wyrażenia mogą być grupowane przez otoczenie kilku wyrażeń nawiasami klamrowymi. Grupa wyrażen sama w sobie także jest wyrażeniem. W tym rozdziale opisano różne typy wyrażeń.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top