break

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

break kończy wykonywanie obecnej struktury for, foreach, while, do-while lub switch.

break akceptuje opcjonalny argument numeryczny, który mówi, z jak wielu zagnieżdżonych struktur, należy się wyłamać. Domyślną wartością jest 1 - następuje wyłamanie tylko z najbliższej, bezpośredniej struktury.

<?php
$arr 
= array('one''two''three''four''stop''five');
foreach (
$arr as $val) {
    if (
$val == 'stop') {
        break;    
/* Można to też zapisać jako 'break 1;' */
    
}
    echo 
"$val<br />\n";
}

/* Użycie opcjonalnego argumentu. */

$i 0;
while (++
$i) {
    switch (
$i) {
        case 
5:
            echo 
"At 5<br />\n";
            break 
1;  /* Wychodzi poza switch. */
        
case 10:
            echo 
"At 10; quitting<br />\n";
            break 
2;  /* Wychodzi poza switch i pętlę. */
        
default:
            break;
    }
}
?>

Wykaz zmian dla break
Wersja Opis
7.0.0 break poza pętlą lub strukturą switch jest teraz wykrywany podczas kompilacji, a nie uruchamiania, jak wcześniej i wywołuje błąd typu E_COMPILE_ERROR.
5.4.0 break 0; nie jest dłużej poprawne. W poprzednich wersjach było interpretowane tak samo jak break 1;.
5.4.0 Usunięto możliwość przekazywania zmiennych (np. $num = 2; break $num;), jako argumentu numerycznego.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
181
steve at electricpocket dot com
7 years ago
A break statement that is in the outer part of a program (e.g. not in a control loop) will end the script. This caught me out when I mistakenly had a break in an if statement

i.e.

<?php
echo "hello";
if (
true) break;
echo
" world";
?>

will only show "hello"
up
26
traxer at gmx dot net
14 years ago
vlad at vlad dot neosurge dot net wrote on 04-Jan-2003 04:21

> Just an insignificant side not: Like in C/C++, it's not
> necessary to break out of the default part of a switch
> statement in PHP.

It's not necessary to break out of any case of a switch  statement in PHP, but if you want only one case to be executed, you have do break out of it (even out of the default case).

Consider this:

<?php
$a
= 'Apple';
switch (
$a) {
    default:
        echo
'$a is not an orange<br>';
    case
'Orange':
        echo
'$a is an orange';
}
?>

This prints (in PHP 5.0.4 on MS-Windows):
$a is not an orange
$a is an orange

Note that the PHP documentation does not state the default part must be the last case statement.
up
-25
RK
9 years ago
If the numerical argument is higher than the number of things which can be broken out of, it seems to me like the execution of the entire program is stopped.
My program had 8 nested loops. Didn't bother counting them, but wrote: break 10. - Result: Code following the loops was not processed.
To Top