include_once

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

Wyrażenie include_once dołącza i wykonuje określony plik, podczas wykonywania skryptu. Jest to zachowanie podobne do wyrażenia include, z tą tylko różnicą, że jeżeli plik został już dołączony, to nie będzie dołączany ponownie, a include_one zwróci TRUE. Jak sama nazwa wskazuje, zostanie on dołączony tylko raz.

include_once może zostać użyte w wypadkach, gdzie ten sam plik może zostać dołączony i wykonany więcej niż jeden raz w trakcie konkretnego wykonania skryptu. W tym wypadku pomocne może to pomóc uniknąć problemów takich jak ponowne zdeklarowanie funkcji, przypisanie zmiennej itd.

Zobacz dokumentację include, aby dowiedzieć się więcej o działaniu tej struktury.

Informacja:

W PHP 4 funkcjonalność _once różni się w systemach czułych na wielkość znaków (jak Windows), więc przykładowo:

Przykład #1 include_once w systemie czułym na wielkość liter, w PHP 4

<?php
include_once "a.php"// dołącza plik a.php
include_once "A.php"// dołącza a.php ponownie! (tylko PHP 4)
?>

To zachowanie zostało zmienione w PHP 5, więc na przykład na Windows, ścieżka jest najpierw normalizowana, tak, że C:\PROGRA~1\A.php jest rozpoznawane tak samo jak C:\Program Files\a.php i plik jest dołączany tylko raz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top