CairoContext::userToDevice

cairo_user_to_device

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::userToDevice -- cairo_user_to_deviceThe userToDevice purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public CairoContext::userToDevice ( float $x , float $y ) : array

Styl proceduralny:

cairo_user_to_device ( CairoContext $context , float $x , float $y ) : array

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

x

Description...

y

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top