CairoContext::setSourceRGBA

cairo_set_source

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::setSourceRGBA -- cairo_set_sourceThe setSourceRGBA purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public CairoContext::setSourceRGBA ( float $red , float $green , float $blue , float $alpha ) : void

Styl proceduralny:

cairo_set_source ( CairoContext $context , float $red , float $green , float $blue , float $alpha ) : void

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

red

Description...

green

Description...

blue

Description...

alpha

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top