CairoContext::paint

cairo_paint

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::paint -- cairo_paintThe paint purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public CairoContext::paint ( void ) : void

Styl proceduralny:

cairo_paint ( CairoContext $context ) : void

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top