CairoContext::glyphPath

cairo_glyph_path

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::glyphPath -- cairo_glyph_pathThe glyphPath purpose

Opis

Styl obiektowy

public CairoContext::glyphPath ( array $glyphs ) : void

Styl proceduralny

cairo_glyph_path ( CairoContext $context , array $glyphs ) : void

Adds closed paths for the glyphs to the current path. The generated path if filled, achieves an effect similar to that of CairoContext::showGlyphs().

Parametry

context

A CairoContext object

glyphs

Array of glyphs

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top