CairoContext::getMiterLimit

cairo_get_miter_limit

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::getMiterLimit -- cairo_get_miter_limitThe getMiterLimit purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public CairoContext::getMiterLimit ( void ) : float

Styl proceduralny:

cairo_get_miter_limit ( CairoContext $context ) : float

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top