CairoContext::setFillRule

cairo_set_fill_rule

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::setFillRule -- cairo_set_fill_ruleThe setFillRule purpose

Opis

Styl obiektowy (method):

public CairoContext::setFillRule ( int $setting ) : void

Styl proceduralny:

cairo_set_fill_rule ( CairoContext $context , int $setting ) : void

Description here.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

context

Description...

setting

Description...

Zwracane wartości

Description...

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php
/* ... */
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

...

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top