Mid-Atlantic Developer Conference

ReflectionProperty::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::exportExport

Descrierea

public static string ReflectionProperty::export ( mixed $class , string $name [, bool $return ] )

Exports a reflection.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

argument

Reflecția ce va fi exportată.

name

The property name.

return

Stabilirea valorii TRUE va duce la întoarcerea valorii exportate, și nu la emiterea ei. Stabilirea în FALSE (valoarea implicită) va efectua operația opusă.

Valorile întoarse

A se vedea și

  • ReflectionProperty::toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top