PHP 7.0.0 RC 8 Released

ReflectionProperty::getDocComment

(PHP 5 >= 5.1.0)

ReflectionProperty::getDocCommentGets doc comment

Descrierea

public string ReflectionProperty::getDocComment ( void )

Gets the doc comment.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The doc comment.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top