Mid-Atlantic Developer Conference

ReflectionProperty::isPublic

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::isPublicChecks if property is public

Descrierea

public bool ReflectionProperty::isPublic ( void )

Checks whether the property is public.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if the property is public, FALSE otherwise.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top