ReflectionClass::isInstance

(PHP 5)

ReflectionClass::isInstanceChecks class for instance

Descrierea

public bool ReflectionClass::isInstance ( object $object )

Checks if an object is an instance of a class.

Parametri

object

The object being compared to.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::isInstance() related examples

<?php
// Example usage
$class = new ReflectionClass('Foo');

if (
$class->isInstance($arg)) {
    echo 
"Yes";
}

// Equivalent to
if ($arg instanceof Foo) {
    echo 
"Yes";
}

// Equivalent to
if (is_a($arg'Foo')) {
    echo 
"Yes";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Yes
Yes
Yes

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top