ReflectionClass::isAbstract

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isAbstractChecks if class is abstract

Descrierea

public bool ReflectionClass::isAbstract ( void )

Checks if the class is abstract.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::isAbstract() example

<?php
class          TestClass { }
abstract class 
TestAbstractClass { }

$testClass     = new ReflectionClass('TestClass');
$abstractClass = new ReflectionClass('TestAbstractClass');

var_dump($testClass->isAbstract());
var_dump($abstractClass->isAbstract());
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top