PHPKonf: Istanbul PHP Conference 2017

ReflectionClass::getEndLine

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getEndLineGets end line

Descrierea

public int ReflectionClass::getEndLine ( void )

Gets end line number from a user-defined class definition.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The ending line number of the user defined class, or FALSE if unknown.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::getEndLine() example

<?php
// Test Class
class TestClass { }

$rc = new ReflectionClass('TestClass');

echo 
$rc->getEndLine();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

3

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top