PHP 7.2.0 Beta 1 Released

stats_stat_powersum

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_stat_powersumNot documented

Descrierea

float stats_stat_powersum ( array $arr , float $power )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

arr

power

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top