PHP 5.6.22 is available

stats_dens_pmf_poisson

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_dens_pmf_poissonNot documented

Descrierea

float stats_dens_pmf_poisson ( float $x , float $lb )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

x

lb

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top