PHP 5.6.24 is released

stats_rand_setall

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_rand_setallNot documented

Descrierea

void stats_rand_setall ( int $iseed1 , int $iseed2 )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

iseed1

iseed2

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top