PHP 7.2.0 Beta 1 Released

stats_dens_laplace

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_dens_laplaceNot documented

Descrierea

float stats_dens_laplace ( float $x , float $ave , float $stdev )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

x

ave

stdev

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top