ReflectionParameter::getDeclaringFunction

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

ReflectionParameter::getDeclaringFunctionGets declaring function

Opis

public ReflectionParameter::getDeclaringFunction ( void ) : ReflectionFunctionAbstract

Gets the declaring function.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

A ReflectionFunction object.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top