ReflectionParameter::isPassedByReference

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::isPassedByReferenceChecks if passed by reference

Opis

public ReflectionParameter::isPassedByReference ( void ) : bool

Checks if the parameter is passed in by reference.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if the parameter is passed in by reference, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top