ReflectionParameter::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::exportExports

Opis

public static ReflectionParameter::export ( string $function , string $parameter [, bool $return ] ) : string

Exports.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

function

The function name.

parameter

The parameter name.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

The exported reflection.

Zobacz też:

  • ReflectionParameter::toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top