ReflectionParameter::canBePassedByValue

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionParameter::canBePassedByValueReturns whether this parameter can be passed by value

Opis

public ReflectionParameter::canBePassedByValue ( void ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if the parameter can be passed by value, FALSE otherwise. Returns NULL in case of an error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top