mysqli_stmt::more_results

mysqli_stmt_more_results

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

mysqli_stmt::more_results -- mysqli_stmt_more_resultsCheck if there are more query results from a multiple query

Opis

Styl obiektowy (method):

public mysqli_stmt::more_results ( void ) : bool

Styl proceduralny:

mysqli_stmt_more_results ( mysql_stmt $stmt ) : bool

Checks if there are more query results from a multiple query.

Parametry

stmt

Tylko styl proceduralny: Identyfikator stanu zwrócony przez mysqli_stmt_init().

Zwracane wartości

Returns TRUE if more results exist, otherwise FALSE.

Wyłączenie w natywnym sterowniku MySQL

Dostępna tylko z mysqlnd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top