mysqli_stmt::$field_count

mysqli_stmt_field_count

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_stmt::$field_count -- mysqli_stmt_field_countReturns the number of field in the given statement

Opis

Styl obiektowy

Styl proceduralny

mysqli_stmt_field_count ( mysqli_stmt $stmt ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top