mysqli_stmt::get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

mysqli_stmt::get_warnings -- mysqli_stmt_get_warningsGet result of SHOW WARNINGS

Opis

Styl obiektowy

mysqli_stmt::get_warnings ( void ) : object

Styl proceduralny

mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt $stmt ) : object
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top