mysqli_stmt::free_result

mysqli_stmt_free_result

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_stmt::free_result -- mysqli_stmt_free_resultFrees stored result memory for the given statement handle

Opis

Styl obiektowy

mysqli_stmt::free_result ( void ) : void

Styl proceduralny

mysqli_stmt_free_result ( mysqli_stmt $stmt ) : void

Frees the result memory associated with the statement, which was allocated by mysqli_stmt_store_result().

Parametry

stmt

Tylko styl proceduralny: Identyfikator stanu zwrócony przez mysqli_stmt_init().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top