openssl_pkcs7_read

(PHP 7 >= 7.2.0)

openssl_pkcs7_readExport the PKCS7 file to an array of PEM certificates

Opis

openssl_pkcs7_read ( string $infilename , array &$certs ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

infilename

certs

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top