openssl_x509_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_exportExports a certificate as a string

Opis

openssl_x509_export ( mixed $x509 , string &$output [, bool $notext = TRUE ] ) : bool

openssl_x509_export() stores x509 into a string named by output in a PEM encoded format.

Parametry

x509

Zobacz Parametry Klucza/Certyfikatu, aby zapoznać się z prawidłowymi wartościami.

output

On success, this will hold the PEM.

notext

Opcjonalny parametr notext wpływa na szczegółowość komunikatów wyjścia. Jeśli wynosi FALSE, wówczas do wyjścia dołączane są dodatkowe informacje zrozumiałe dla ludzi. Wartość domyślna parametru notext wynosi: TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top