mb_scrub

(PHP 7 >= 7.2.0)

mb_scrubDescription

Opis

mb_scrub ( string $str [, string $encoding ] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

str

encoding

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
Sammitch
2 years ago
Replaces 'ill-formed' byte sequences with '?'.

See: https://github.com/php/php-src/pull/1099
To Top